Kryštůfek záchranář

V rámci pražského ředitelství kapitolu aktivně podporujeme dobročinný projekt Kryštůfek – záchranář, který je realizován Nadačním fondem Kryštůfek.

nadacni fond krystufek

Naši spolupracovníci dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají při zajišťování edukativních a propagačních aktivit nadačního Fondu Kryštůfek. Většina našich spolupracovníků nadační fond také podporuje formou pravidelných dobrovolných finančních příspěvků.