Pro naše klienty zajišťujeme službu optimalizace nákladů v oblasti finančních produktů a služeb. Do této kategorie řadíme nejenom pojištění (majetku, podnikatelských a hospodářských rizik, flotil vozových parků a vozidel, odpovědnosti, managementu, apod.), zaměstnanecké motivační programy, financování mobility (operativní a finanční leasingy, autoúvěry), provozní a investiční financování, ale také služby mobilních operátorů a dodavatelů energií. Optimalizace nákladů může mít i další přesah podle individuální potřeby klienta.

Po provedení vstupní analýzy/auditu nákladů navrhneme řešení. Pokud nevytvoříme úsporu je naše služba zcela zdarma. Pokud úsporu vytvoříme, pak se od její velikosti odvíjí také naše odměna. Jsme tedy dostatečně motivovaní a zároveň ctíme férový přístup. Naše odměna je spojena s hmatatelným výsledkem pro klienta.