Pro naše klienty pracuje v oblasti provozního a investičního financování jejich podnikatelských aktivit. Pomáháme zajistit výběr správného partnera a produktu. Pro klienta ve spolupráci s ním vytvoříme potřebnou dokumentaci, kterou  banka požaduje pro schválení financování. S klientem realizujeme a krok po kroku projdeme celý proces, tak abychom mu realizaci maximálně usnadnili a vždy mu poskytli maximální podporu potřebnou pro zajištění služby.

Potřeby z oblasti financování členíme do následujících oblastí:

 • Provozní financování
 • Investiční financování
 • Developerské projektové financování
 • Refinancování závazků
 • Financování zemědělců
 • Individuální

Nejčastěji řešíme následující potřeby klientů:

Financování investic

Podpora a odborné poradenství v oblasti financování rozvoje společnosti včetně využití zdrojů EU
a kapitálového poradenství.

 • Zdroj financování komerčních nemovitostí, strojů, zařízení, dopravních prostředků a jiných technologií
 • Fixace sazby na volitelné období, včetně možností využití služeb k ošetření úrokového rizika

Provozní financování

Pomůžeme vám zajistit finanční rovnováhu. Úvěry provozního financování slouží k vyrovnávání výkyvů zdrojů financování provozních potřeb.

 • Operativní zdroj financování vašeho podnikání
 • Možnost čerpat úvěr i v cizích měnách

Trade and export finance

S podporou vhodného partnera můžete realizovat podnikatelské aktivity jak na domácím, tak na zahraničním trhu.

Vhodně zvolený partner vám pomůže nejen se zlepšením vašeho cash flow, ale také se správou pohledávek, jejich inkasem a zajištěním rizika.

 • Zkrácení splatnosti pohledávek a přenesení péče o správu a inkaso pohledávek na banku
 • Poskytnuté financování nenavyšuje úvěr