V rámci naší činnosti a předmětu podnikání je naší prioritou kvalitní služba a servis. Proto se zaměřujeme kvalitní universální poradenský servis. Je pro nás velmi důležité nejen kontinuální a intenzivní vzdělávání vlastních spolupracovníků, ale poskytujeme vzdělávání i široké veřejnosti.  Realizujeme celou řadu vzdělávacích aktivit zaměřených na obecnou veřejnost. Základnímk pilířem je v této oblasti seminář Finanční gramotnost. Tento seminář je určen jak pro obecnou laickou veřejnost tak pro firemní klientelu, školy, organizace státní správy nebo samosprávy nebo i jiné instituce. V případě firemní klientely a klientely ze státní zprávy a samosprávy je seminář poskytován v rámci realizace Zaměstnaneckých motivačních programů.

Seminář je zaměřen na úvodní informace jak správně řešit různé životní situace z finančního hlediska. Součástí semináře je řada témat , mimo jiné optimální rodinný finanční plán, optimální zajištění na penzi, komplexní zajištění rizik , správné řešení financování bydlení z hlediska poměru cena/výkon, bezpečné umístění peněz, transgenerační uchování hodnot, apod.. Rozsah i obsah semináře je v principu flexibilní a je možné jej upravovat na základě zadání a po dohodě s klientem. Seminář jsme schopni realizovat jak ve vlastních vzdělávacích prostorách tak v místě u klienta (pro management nebo zaměstnance).

Kapitol v Praze