Jsme schopni zajistit celé spektrum potřeb v oblasti pojistné ochrany, a to jak pro malé, střední tak i velké podnikatele a firmy. Máme k dispozici jak typizovaná/unifikovaná řešení, tak umíme zajistit řešení individuální na míru potřeb podnikatele a nebo firmy. Jsme schopni zajistit efektivní řešení jak v oblasti základních tak i katastrofických nebezpečí, přerušení provozu, profesní odpovědnost, odpovědnost za škodu a dalších nebezpečí a rizik.

Pojištění průmyslu je konstruováno tak, že  zajišťuje ochranu jak věcí nemovitých, tak movitých, pojištění přepravy, pojištění strojů a strojních zařízení. Dále pak jsme schopni zajistit pojištění stavební a montážní, pojištění elektroniky. Mimo to jsme schopni zajistit také pojištění flotil vozových parků, pojištění lodí, pojištění přerušení provozu a v neposlední řadě i pojištění managementu. Dodáváme pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a pojištění profesní odpovědnosti. Zajišťujeme také pojištění obcí, měst a územně správních celků. Jsme také připraveni realizovat pojištění sportovních a kulturních akcí.

Při realizaci pojištění podnikatelů a průmyslu vždy postupujeme tak, že standardně ve spolupráci s pojistitelem připravíme analýzu rizik, provedeme audit stávajících smluv a teprve následně navrhneme řešení pojistné ochrany. Jsme připraveni zajistit správu pojistných smluv a poskytnout administrativní i logistickou součinnost v případě likvidace škod.

Naši poradci jsou připraveni poskytnout maximální součinnost, odbornou péči a podělit se o zkušenosti. Našim cílem je co nejužší spolupráce , která nám umožní (při těsné spolupráci podnikatele, poradce a risk –manažera) co nejefektivnější zajištění všem rizik, která by mohla způsobit ohrožení.

koopcpp