Pasivní přístup ke správě volných peněz a úspor kdy klient peníze někam uložil/posílal, o nic se nestaral, a za 20 let je se ziskem vybral již dnes nefunguje. Dnešní doba je plná zajímavých příležitostí, ale také potenciálních rizik. Dnešní svět je dynamický a stále v pohybu. O své peníze a úspory je třeba se aktivně starat, a to buď osobně a nebo prostřednictvím odborníka na investice.V rámci služby komplexního servisu přinášíme našim klientům komfortní servis s podporu pro správné investovaní volných finančních prostředků.

V případě investovaní je vždy potřeba začít od základní otázky – co od své investice očekávám?

Prvním krokem, mnohdy to může být krok nejtěžší, je zvolit účel, pro který chcete investovat a horizont, kdy chcete své peníze používat. Samotné investovaní již zdaleka nemusí být tak obtížné jak si lidé mnohdy myslí. To platí zejména pokud máte k dispozici opravdového odborníka, který Vám pomůže se správnou investiční strategií a zajistí Vám veškerý informační a administrativní servis.

Investiční cíle mohou být různé. Může jít o to, že investované peníze mají sloužit jako pohotovostní rezerva, zde půjde o velmi  konzervativní strategii, který by měla přinášet trochu lepší výnos, než termínovaný vklad v bance.  Může také jít o pravidelný odklad spotřeby s cílem vytvořit si rezervu na důchod. Cílem může být také to, že chcete peníze, které máte „navíc“, v dlouhodobém horizontu nadprůměrně zhodnotit.

S každým naším klientem se nejprve zaměříme na přesné a pečlivé definování investičního cíle. Následně se zaměříme na volbu správné investiční strategie. Vždy zohledníme aktuální i budoucí klientovi možnosti. Seznámíme Vás se základními principy fungování finančních trhů. Upozorníme Vás na základní rizika a příležitosti. Naší strategií práce pro naše klienty není spekulace. Dobře víme, že finanční trhu mohou být v krátkodobém časovém horizontu velmi zrádné, víme, že v delším horizontu se naopak chovají poměrně spolehlivě. Náš názor je, že spolehlivým návodem na vytváření rezerv a jejich zhodnocování je průběžné dlouhodobé investování a dodržování investiční disciplíny.

Proč využívat našeho investičního servisu a zprostředkování?

 • jsme profesionálové, na trhu působíme od roku 2000.  Známe  dokonale prostředí českého trhu a českých investorů. Vždy chceme dosáhnout maxima, pracujeme na maximalizaci zisku našich klientů a snažíme se vždy minimalizovat  jejich náklady. Neúčtujeme našim klientům žádné „speciální“ vstupní nebo výstupní poplatky. Nenecháváme si platit za „exklusivní doživotní servis“.  Důvěra klienta je pro nás na prvním místě. Poskytujeme kvalitní služby, jsme transparentní a záleží nám na důvěře.
 • našim klientů vždy nabízíme jen špičkové a prověřené produkty a služby od prověřených a prestižních partnerů. Zajišťujeme investice v našem regionu stejně jako na globálních trzích. Máme komplexní portfolio kvalitních investičních produktů. Našim klientům nabízíme více než 760 investičních fondů a nabídku stále rozšiřujeme. Nabízíme špičkové produkty a  služby.
 • o naše klienty pečujeme. Službu a servis našim klientům vnímáme jako poslání. Na trhu jsme se prosadili díky tomu, že jsme vždy vnímali zájmy a potřeby klienta na prvním místě. Abychom klienty nejenom získali, ale také udrželi, musíme našim klientům věnovat individuální péči a servis. Vše ve své činnosti se snažíme přizpůsobovat klientovým přáním a potřebám. Vždy našim klientům přinášíme aktuální informace a tipy, nabízíme nové příležitosti a řešení. Budujeme se svými klienty kvalitní obchodní vztah, který se často mění ve vztah přátelský. O naše klienty se profesionálně staráme po celou dobu spolupráce.

10 rad jak správně investovat své peníze

 1. Investujte dlouhodobě, nespekulujte.

K investování je možno přistoupit dvěmi způsoby, kdy na jeedné straně je aktivní krátkodobé obchodování a na druhé pak dlouhodobý nákup. Ve druhém případě sice investor nezažije tolik adrenalinu ale, na druhou stranu krátkodobé výkyvy a poklesy jej nemusí trápit a má klidnější spaní.

 1. Neinvestujte bezhlavě  

Poradit se s odborníkem se obecně vyplatí. Nicméně investičního poradce je třeba vybírat velmi pečlivě. Dobrým vodítkem je vždy portfolio investičních produktů, zde platí čím širší, tím lépe. Dále je důležitým vodítkem společnost, kterou investiční poradce zastupuje a délka její historie na trhu.

 1. Míra zisku je vždy vyvážena mírou rizika 

Bezpečné investice nebývají příliš ziskové a naopak. Chcete-li získat vyšší výnos musíte být připraveni podstoupit vyšší riziko poklesu hodnoty investice.

 1. Faktor času nelze podceňovat

Čím déle si můžete dovolit investovat svoje peníze, tím širší škála investičních možností se vám nabízí.

 1. Nevyplatí se sázet na jednu investici

Každý investor by měl diverzifikovat rizika. To znamená, že by měl rozdělit částku, kterou hodlá investovat, a zvolit různé investiční možnosti. Na druhou stranu se ale nevyplatí své investice příliš rozmělnit.

 1. Investujte s rezervou  

Vždy je třeba nechat si určitou finanční rezervu pro případ náhlých, nenadálých výdajů. Nouzové prodeje investic z důvodu nedostatku peněz zpravidla přicházejí v těch nejméně vhodných chvílích, tj. v době, kdy hodnota investice nedosahuje maxima. Navíc rychlý prodej s sebou vždy přináší tlak na prodejní cenu

 1. je nutné se zajímat o detail

Důležité informace nemusí být napsány jen velkým písmem. Většina na první pohled skvělých nabídek má svá úskalí. Drobná informace v obchodních podmínkách může často změnit Váš názor.

 1. Dřívější výnosy nejsou zárukou budoucích

Neposuzujte investiční příležitost jen podle minulosti, důležitá je budoucnost. Když se informujete o minulých výnosech, zajímejte se vždy o delší časové období.

 1. Většinu investujte v měně ve které budete později nakupovat

Měnové riziko a poplatky spojené z konverzí měny investice na měnu potřebnou pro nákup nebo provoz, může výnosnost investice zásadně ovlivnit.

 1. Dávejte si pozor na podvodníky

Neočekávejte vždy jen čestné a poctivé jednání, zachovejte si opatrnost a zdravou nedůvěru. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami za podezřelých podmínek. Dávejte pozor komu svěřujete své osobní údaje.

5 zásad, jak si vybrat dobrý investiční fond

Volba správné strategie – základní a zřejmě nejdůležitější pravidlo při investování. Obzvláště pak u podílových fondů. Konečný výběr konkrétního fondu by měl vždy odrážet předem stanovenou investiční strategii, která by měla odpovídat požadavkům klienta

Hodnocení investiční společnosti – důležitou roli při výběru fondu hraje výběr investiční společnosti, její finanční stabilita a zázemí, hospodaření a výsledky, zkušenosti a schopnosti managementu, popř. dodržování etických principů, atd.

Historická výkonnost -  minulá výkonnost není zárukou výnosů budoucích, přesto může mnohé napovědět. Pokud portfolio manažer některého fondu v řádu několika let dokáže překonávat konkurenci (fondy srovnatelného zaměření). Svědčí to o jeho kvalitách

Poplatky, resp. nákladovost fondů – nic není zadarmo, a to platí i pro podílové fondy. Investor by neměl vybírat fondy jen na základě poplatků, což se často děje. Nákladově drahý fond může být daleko efektivnější než levný, ale špatně spravovaný fond. Přesto by celková nákladovost fondu (TER – Total Expense ratio) neměla být opomenuta.

Sledování ratingu – rating představuje soubor nástrojů, které hodnotí fondy dle několika základních hledisek. Kromě kvantitativního hodnocení výkonnosti fondu a srovnání s konkurencí je hodnocena samotná investiční společnost a osoba portfolio manažera, dodržování stanovené investiční strategie, popřípadě kvalita distribučních kanálů.

Naši strategičtí partneři v oblasti investic

conseq cquadrat cp invest

 

Odeslání zprávy. Všechna pole označená * jsou povinná.