Poslání

Pomáháme našim klientům vytvořit finanční stabilitu, dlouhodobou prosperitu a jistotu v každém životním období a situaci.

Uvědomujeme si, že dnešní svět klade daleko vyšší nároky než v minulosti na aktivní přístup ke správě peněz nebo jiných aktiv, majetku a prioritně k zajištění rizik. Při své práci nezapomínáme na pečlivou diverzifikaci a více úhlů pohledů na možnosti řešení. Dosahujeme toho různými způsoby, a to:

 • Komplexním finančním a investičním servisem
 • Majetkovým poradenstvím a poradenstvím v oblasti zajištění rizik
 • Vzdělávací činností pro naše klienty a spolupracovníky
 • Informačním servisem našim klientům z řad fyzických a právnických osob

Vize

Stát se nejvýznamnější poradenskou společností ve všech regionech kde působíme, která poskytuje kvalitní komplexní služby a je respektovanou a vyhledávanou značkou. Na naší vizi pracujeme dlouhodobě a kontinuálně od vzniku Kapitolu v Praze. Při naplňování vize se měníme tak jak to vyžaduje trh a naši klienti. Učíme se a jsme připraveni se učit i v budoucnu tak abychom byli schopni naši vizi naplňovat.

Chceme být firmou , která je vyhledávaná zákazníky pro  kvalitu služby a technologický pokrok a ve které je pro její spolupracovníky radost pracovat.

3 pilíře úspěchu

1.Myšlení

2.Aktivita

3.Dovednost

 1. Myšlení
 2. Aktivita
 3. Dovednost

Hodnoty

 • Etika
 • Zodpovědnost
 • Úcta
 • Důvěra