Kapitol v Praze je jedním z nejvýznamnějších Obchodních center a ředitelství společnosti Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s, která patří do skupiny Vienna Insurance Group (VIG).

kapitol vig

Kapitol v Praze je na trhu již od roku 2000, u jeho zrodu stáli lidé, kteří chtěli poskytovat vysoce kvalitní služby pojišťovacího a finančního poradenství. V duchu tradice, která nás zavazuje, dnes přinášíme na trh zcela nový směr finančního poradenství, komplexní finanční a investiční servis a majetkové poradenství spolu s poradenstvím v oblasti zajištění rizik.

Náš tým tvoří profesionálové, které jejich práce baví. Víme, že opravdu kvalitní poradenství a služby je možné poskytnout jen tehdy, pokud je nabídka komplexní. Uvědomujeme si, že v dnešní době klienti oceňují zejména řemeslnou kvalitu, osobní přístup, individuální řešení a hlavně komfortní servis, který ušetří velké množství času a peněz. Při naší práci používáme moderní technologie a přesné analytické nástroje, které nám umožňují minimalizovat náklady a maximalizovat zisky klientů. Současně podporují v maximální možné míře jednoduchost a srozumitelnost.

Hlavní službou, kterou mohou naši klienti využít je komplexní finanční plán. Díky unikátní mobilní aplikaci MAX (získala ocenění Microsft Industry Awards 2014) je naše práce rychlá a řešení přesné a srozumitelné. Vzhledem k rozsahu služeb jsou naši poradci schopni uspokojit široké spektrum potřeb klientů. Naši klienti s námi mohou nejenom zajistit svá životní a zdravotní rizika, pojistit majetek a motorová vozidla, ale mohou naším prostřednictvím také koupit, prodat nebo pronajmout nemovitost. Pro pořízení nemovitosti navíc umíme zajistit špičkové financování, analyzujeme našim klientům všechny možnosti na trhu a vybereme pro ně tu nejlepší. V případě investičních potřeb klientů máme široké a kvalitně rozvrstvené portfolio, které umožňuje řešit různorodé požadavky na výkon, efektivitu a diverzifikaci. Zajišťujeme také financování vozidel s možností výběru optimálního produktu. Pro korporátní zákazníky zajišťujeme komplexní pojišťovací servis, zaměstnanecké motivační programy formou životního pojištění, financování vozových parků a realitní a investiční služby. Našim cílem je spokojený klient a dobře odvedená práce. Nejsme obyčejná firma, jsme lidé, pro které je práce radostí i posláním.

V týmu Kapitolu v Praze působí více než 370 spolupracovníků, a to 229 profesionálních komplexních poradců, kteří spolupracují s 141 externími spolupracovníky z řad fyzických i právnických osob. Naši klienti nás najdou v 5 klientských centrech, a to třech klientských centrech – kamenných pobočkách v Praze a jednom klientském centru v Kladně a Dobříši. Společně s Kooperativou také provozujeme společnou reprezentativní kancelář – klientské centrum v Opavě.

Do organizační struktury pražského ředitelství Kapitolu také patří obchodní zastoupení, obchodní centrum a kanceláře v regionu Severní Moravy, a to obchodní zastoupení a obchodní centrum v Opavě, kancelář a klientské centrum v Ostravě a kanceláře v Novém Jičíně a Prostějově.

Kdo je komplexní poradce?

Poradce, který je schopen realizovat jak služby majetkového poradenství a poradenství v oblasti zajištění rizik pro klienty z řad fyzických osob, tak komplexní finanční a investiční servis pro klienty z řad právnických osob.

Co je komplexní řešení?

Jako komplexní službu vnímáme schopnost poradce uspokojit potřeby klienta v oblasti celého spektra finančních služeb, realit, komodit, Investic a mobility

Jako své poslání vnímáme činnost, která směřuje k zajištění finanční jistoty pro naše klienty pro dnešek i budoucnost.