Kapitol v Praze je jedním z nejvýznamnějších Obchodních center a ředitelství společnosti Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s, která patří do skupiny Vienna Insurance Group (VIG).

Kapitol v Praze je na trhu již od roku 2000, u jeho zrodu stáli lidé, kteří chtěli poskytovat vysoce kvalitní služby pojišťovacího a finančního poradenství. V duchu tradice, která nás zavazuje, dnes přinášíme na trh zcela nový směr finančního poradenství, komplexní finanční a investiční servis a majetkové poradenství a poradenství v oblasti zajištění rizik.

Náš tým tvoří profesionálové, které jejich práce baví. Víme, že opravdu kvalitní poradenství a služby je možné poskytnout jen tehdy, pokud je nabídka komplexní. Uvědomujeme si, že v dnešní době klienti oceňují zejména řemeslnou kvalitu, osobní přístup, individuální řešení a hlavně komfortní servis, který ušetří velké množství času a peněz. Při naší práci používáme moderní technologie a přesné analytické nástroje, které nám umožňují minimalizovat náklady a maximalizovat zisky klientů. Současně podporují v maximální možné míře jednoduchost a srozumitelnost.

Hlavní službou, kterou mohou naši klienti využít, je Komplexní finanční plán. Díky unikátní tabletové aplikaci MAX (získala ocenění Microsft Industry Awards 2014) je naše práce rychlá a řešení přesné a srozumitelné. Vzhledem k rozsahu služeb jsou naši poradci schopni uspokojit široké spektrum potřeb klientů. Naši klienti s námi mohou nejenom zajistit svá životní a zdravotní rizika, pojistit majetek a motorová vozidla, ale mohou naším prostřednictvím také koupit, prodat nebo pronajmout nemovitost. Pro pořízení nemovitosti navíc umíme zajistit špičkové financování, analyzujeme našim klientům všechny možnosti na trhu a vybereme pro ně tu nejlepší. V případě investičních potřeb klientů máme široké a kvalitně rozvrstvené portfolio, které umožňuje řešit různorodé požadavky na výkon, efektivitu a diverzifikaci. Zajišťujeme také financování vozidel s možností výběru optimálního produktu. Pro korporátní zákazníky zajišťujeme komplexní pojišťovací servis, zaměstnanecké motivační programy formou životního pojištění, financování vozových parků a realitní a investiční služby. Našim cílem je spokojený klient a dobře odvedená práce. Nejsme obyčejná firma, jsme lidé, pro které je práce radostí i posláním.

Poradenství

Tým komplexních poradců Kapitolu v Praze vnímá svoji práci jako komplexní službu klientům ve všech oblastech spojených s penězi a dalšími aktivy. Naši práci, v Kapitolu v Praze, vnímáme jako poslání. Mimo ekonomické hodnoty má přinášet dobrý pocit a radost jak klientům, tak poradcům. Jsme přesvědčeni, že dobrá služba musí být právě taková. Důležitý je kvalitní výsledek a řemeslná kvalita, ale také dobrý pocit, příjemná atmosféra a kvalitní vztahy. Naše služby a poradenství, vždy, stavíme na osobním přístupu.

S našimi klienty z řad fyzických i právnických osob se snažíme budovat trvalý, ideálně vícegenerační vztah. Dlouhodobý vztah umožňuje poskytovat kvalitní služby, vycházející z dobré znalosti potřeb klienta. Jako ideální vnímáme celoživotní partnerství s našimi klienty.

Protože pro naše klienty z řad fyzických osob zajišťujeme komplexní poradenství zahrnující všechny oblasti osobních financí a rodinného rozpočtu, používají naši poradci jako hlavní nástroj/službu komplexní finanční plán. Komplexní finanční plán je pro klienty vytvořen za pomoci moderních technologií, které umožňují připravit přesné řešení na míru každého klienta. Naše technologie vycházejí zejména z unikátní mobilní poradenské aplikace MAX (získala ocenění Microsoft Industry Awards 2014). MAX umožňuje, aby poradenský proces byl pro našeho klienta i poradce příjemný a zábavným zážitkem. Komplexní finanční plán pomáhá uskutečňovat nejenom klientovy cíle a sny, ale také aktuální potřeby. Aplikace MAX upozorní na případná budoucí a aktuální rizika, která by ohrožovala splnění klientových snů a cílů, nebo by ohrožovala vyrovnaný rodinný rozpočet.

V případě našich klientů z řad právnických osob, je naše práce postavena na principu komplexního finančního a investičního servisu v oblastech financí, pojištění, investic a mobility. Jsme připraveni našim klientům, z řad právnických osob, připravit komplexní řešení od provozního a investičního financování počínaje, přes pojištění všech rizik které jejich podnikání přináší, financování vozových parků až po vhodné umístění volných finančních prostředků. Jsme připraveni také na dílčí řešení, kterékoli z uvedených oblastí.

Náš poradenský přístup a proces je postaven na správném zajištění klientových potřeb a cílů. Klíčová pro nás je potřeba klienta. Poradenský proces našich poradců se skládá z následujících kroků:

  1. Představení komplexní služby
    Shromáždění potřebných informací a dat.
    Analýza klientových potřeb, cílů a případných rizik.
  2. Představení navrhovaných řešení, a to vždy v několika variantách. Od minimální po maximální variantu.
  3. Realizace řešení – správné nastavení služby
    Trvalá pomoc, podpora a informační servis

Naši poradci vždy stojí na straně klienta a hájí jeho zájmy při jednání s finančními subjekty. Zajišťuji klientovi komfortní servis, vyřizují potřebnou agendu (například při pojistné události) a informují jej o novinkách. Nespokojujeme se jenom s tím co je na trhu obvyklé, ale vytváříme vlastní řešení, postupy a služby tak, abychom vždy dokázali reagovat na aktuální potřeby našich klientů. Společně s našimi partnery vytváříme také produkty a funkcionality, které nám umožňují realizovat kvalitní poradenství a servis.

tablet