V roce 2000 jsme vstoupili na trh s ideály poskytovat vysoce kvalitní služby finančního a pojišťovacího poradenství. Původní ideály a vize jsme rozvinuli a vytvořili úspěšnou stabilní firmu. Pracujeme na tom, abychom naše podnikání stále rozvíjeli, přicházíme s novými trendy a směry, chceme být stále na čele inovací.

V Kapitolu v Praze máte možnost volby. Je jen na Vás jakou kariéru a formu spolupráce si vyberete. S námi můžete podnikat samostatně jako poradce, můžete vést tým lidí, řídit kancelář nebo obchodní centrum. Můžete se také realizovat jako letor nebo odborný metodik či analytik. Při práci u nás se také zaměřujeme na osobní rozvoj s kvalitní odborné vzdělávání.

Trvalá podpora Vašeho podnikání

 • podpoříme start Vašeho podnikání – vybavíme Vás tabletem a poradenským software 
 • po zaškolení Vám přidělíme klienty do Vaší péče
 • po splnění podmínek Vám vybavíme a budeme financovat vlastní kancelář
 • pro všechny spolupracovníky máme připraven operativní leasing s jedinečnými parametry
 • zajistíme Vám kvalitní odborné vzdělání

Kariérní pozice

Kariérní systém Kapitolu má jasná, přesně definovaná pravidla a parametry. Kariérní systém funguje automaticky, hodnotí pouze definované podmínky. Subjektivní vstup a vliv nadřízeného na kariéru není možný.

Kapitol je organizován tak, že umožňuje motivující kariéru pro finanční poradce s ryze obchodními ambicemi i pro ty , kteří mají ambice manažerské.

kariera

Finanční poradci Kapitolu mají nastaven motivační kariérní systém, který zohledňuje délku doby spolupráce, velikost klientského kmene, výkon i kvalitu. Kapitol podporuje KFP (komplexní finanční poradenství), vytváří neobvyklé podmínky, které motivují a umožnují poradcům budovat kvalitní kmeny neživotního pojištění a přímých investic. Nastavení kariérního systému umožňuje poradcům dosahovat stabilně vysokých příjmů a stabilizuje jejich kariéru.

Manažeři Kapitolu řídí a odpovídají za své týmy. Od pozice ředitele se pak podílejí na tvorbě strategie Kapitolu. V Kapitolu ctíme „baťovské“ principy, kdy každý manažer musí projít kompletní poradenskou praxí. Takový model dává našim manažerům  nejen potřebnou praxi ale zejména profesní kredit a autenticitu.  Mají za úkol:

 • Prosazovat know-how, filosofii a strategii kapitolu
 • Zajišťovat vzdělávání, trénink a odborné znalosti a dovednosti pro své poradce/spolupracovníky
 • Zajišťovat motivaci a podporu svých poradců, kontrolovat kvalitu jejich práce.
 • Reprezentovat Kapitol a rozvíjet svoji odbornost

Kariérní systém Kapitolu

 • Zajišťuje vysoké provize – využívá unikátní parametr doplňkového stupně pro poradce i obchodně výkonné manažery, který zvyšuje jejich odměnu a přitom nesnižuje odměnu nadřízeného manažera za vedení týmu.
 • Umožňuje nadstandardní financování kanceláří a obchodních center. Při splnění podmínek až do 100% prokazatelných nákladů, včetně vybavení.
 • Podporuje rychlou a dynamickou kariéru / kariérní růst
 • Umožňuje uznání praxe a přiznání odpovídající kariérní pozice poradců z jiných společností
 • Umožňuje odpovídající zařazení celých týmů

Stabilizační principy

 • Postup na vyšší kariérní pozici je dán pouze dosaženým výkonem při dodržení kvality. Kritéria na udržení pozice jsou vždy snazší, a to až o 50% i více procent.
 • Kariérní systém poradců zohledňuje velikost jejich kmene a délku spolupráce, tyto faktory snižují nároky na udržení pozice.
 • TOP poradci a poradci s délkou spolupráce 10 a více let mají garantovanou kariérní pozici bez potřeby obhajoby
 • VPP (Věrnostní poradenský program) – poradcům, kteří s Kapitolem spolupracují déle než 2 roky, Kapitol vede speciální účet na který každý rok vkládá věrnostní prémii, která se odvíjí od obchodního výkonu poradce. Poradce může každé 3 roky vybrat 50 procent hodnoty svého věrnostního účtu.
 • VMP (Věrnostní poradenský program) – manažerům od pozice vedoucího manažera, vede Kapitol speciální věrnostní účet na který každý rok vkládá věrnostní prémii, která se odvíjí od výkonu manažera a jeho týmu. Manažer může každé 3 roky vybrat 50 procent hodnoty svého věrnostního účtu.
 • PZ (Podíl na zisku firmy) – mezi manažery Kapitolu od pozice vedoucího manažera a TOP poradce je rozdělována nerozdělená část zisku společnosti po zdanění.  Rozdělení je provedeno na základě podílu obchodního výsledku TOP poradce  a manažera z hlediska celkového výsledku.
 • Zásluhová renta a sociální klausule – manažeři Kapitolu od pozice vedoucího manažera mají nárok na výplatu zásluhové renty ,v případě, že se rozhodnou ukončit aktivní spolupráci s Kapitolem. Zásluhová renta je vyplácena po dobu maximálně 10 let. Všichni spolupracovníci Kapitolu od pozice vedoucího poradce , nebo jejich rodinní příslušníci, mají nárok na výplatu sociální klausule , v případě závažných zdravotních problémů, které by bránili jejich aktivní spolupráci. Sociální klausule je vyplácena pod dobu maximálně 10 let.